اپلیکیشن

تحلیل وبررسی بیان ایده طراحی اپلیکیشن

شناخت هدف ، بررسی منابع مورد نیاز ، ایجاد تناسب میان اهداف، منابع و کاربران ، جمع بندی منابع مورد نیاز و تایید مشتری ، ایجاد برنامه زمان بندی ، مشخص کردن کاربران هدف اپلیکیشن

1

2

طراحی اپلیکیشن

نقشه Wireframe (نقشه رفتار اپلیکیشن و تعامل با کاربر) ، دریافت نظر کارفرما توسط تیم طراحی وب24 ، طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری (UI و UX) ، نهایی کردن طرح و دریافت تاییدیه از طرف کارفرما

پیاده سازی و توسعه اپلیکیشن

ایجاد منابع مورد نیاز ، ایجاد بسترهای لازم (همانند API سرور و ساختار پایگاه داده) ، آغاز توسعه نرم افزار ، تحویل نسخه آزمایشی ، دریافت نظرات مشتری

3

4

تست اپلیکیشن از نظر کاربردپذیری و عملکرد

تست نسخه نهایی توسط گروه تست ، تحویل نسخه نهایی به مشتری ، همراهی مشتری در ایجاد بستر مناسب برای انتشار اپلیکیشن

پشتیبانی اپلیکیشن

رفع ایرادهای احتمالی پس از انتشار ، ایجاد تغییرات متناسب با بازخوردها ، شناخت اهداف جدید و بررسی منابع مورد نیاز برای آنها

5

Buy now